Banner

Motivatie en productiviteit

Medewerkers tevredenheidsonderzoekLigt de productiviteit in uw organisatie laag en het verzuim en verloop hoog? Is het wendbaar vermogen van de organisatie laag? Investeren mensen hun capaciteiten, energie en creativiteit liever in bestuursfuncties bij de sportclub? Weten leidinggevenden en medewerkers zelf ook niet goed te duiden wat er aan de hand is?

Veel organisaties lijken tegenwoordig te worstelen met gebrekkige motivatie en uitgeblust personeel. Er gaat er meer energie naar bijzaken dan naar het echte werk. Er is een gebrek aan synergie, aan energie en creativiteit. Resultaat blijft uit en verandering is moeilijk te realiseren. Op internet cirkelt rond dat de oorzaak zou zijn dat slechts 20 procent van de medewerkers behoort tot het type 'bevlogen medewerker'. En dat wordt vervolgens vaak heel gemakkelijk toegeschreven aan kenmerken van individuele medewerkers. Maar is dat nou wel zo reëel? En waar komt dat percentage van 20 procent eigenlijk vandaan?

Productieve medewerkers altijd bevlogen?

De oorsprong van het percentage van 20 procent blijkt onderzoek dat aantoont dat 22 procent van de medewerkers aangeeft zich 'heel vaak of altijd bevlogen te voelen' (Schaufeli, 2011, p. 1). Bevlogenheid wordt daarbij gemeten in actieve termen -zoals inspirerend werk doen waar men trots op is en dat een gevoel van bruisen van energie oproept-. Dit hangt, zo beredeneert de onderzoeker, sterker samen met prestaties dan verschillende vormen van werktevredenheid.

Maar betekent dit nu werkelijk dat de andere 80 procent van de medewerkers "in de zombiezone" zit zoals sommige managementgoeroes wel heel gemakkelijk beweren? Of is de verklaring heel simpel dat zo'n 20 procent van de medewerkers het geluk heeft werk te doen dat ook echt dankbaar werk is, in een context waar mensen blij zijn met wat je doet en waar je ook echt trots op kunt zijn? Plakken we de overige 80 procent van de mensen die de minder leuke klussen krijgen, misschien wel ten onrechte het stempel 'niet bevlogen' of zelfs 'zombie' op?

De werksituatie is de clue

Het beeld verschuift nog verder als we er andere onderzoeksbevindingen, onder meer van dezelfde onderzoeker bij pakken: alleen bevlogen medewerkers blijken ook echt autonomie en steun op het werk te ervaren (Schaufeli, 2008). Met andere woorden, 80 procent van de medewerkers ervaart veel minder autonomie en steun dan de 20 procent bevlogen medewerkers. Zij krijgen in het onderzoek het label 'werkverslaafd' of gewoon 'tevreden'. Een deel van hen wordt zelfs 'opgebrand' genoemd. En waar bevlogen medewerkers het best presteren, presteren opgebrande medewerkers, zoals te verwachten, het minst.

De conclusie is dat als we tevreden en goed presterende medewerkers willen, het vooral belangrijk is om te werken aan zaken als autonomie, steun van de leidinggevende, prettige samenwerking met collega's, werkprocessen die ondersteunen in plaats van frustreren, etcetera. Deze factoren geven handvatten om een situatie te creëren waarin bevlogenheid mogelijk wordt. Medewerkers structureel negatief labelen helpt in ieder geval niet om het probleem op te lossen. Maar hoe weet je nu als werkgever waar actie op te nemen? Lees hier meer over hoe motivatie en productiviteit beinvloedende factoren snel in kaart te brengen. 

Bronnen:

  • Schaufeli, 2011
  • Bakker & Demerouti, 2008
  • Taris, 2006; in Nahymja Nijhuis, Ilona van Beek, Toon Taris & Wilmar Schaufeli, 2012.