Banner

Eigen publicaties en downloads

Rethinking ‘top-down' and ‘bottom-up' roles of top and middle managers in organizational change: Implications for employee support

Rethinking ‘top-down' and ‘bottom-up' roles of top and middle managers in organizational change: Implications for employee support

In this study we integrate insights from 'top-down' and 'bottom-up' traditions in organizational change research to understand employees' varying dispositions to support change. We distinguish between change initiation and change execution roles… lees meer »
De kloof tussen 'praten over doen' en 'doen' : verklaringen en handelingsmogelijkheden vanuit veranderkundig, systeemtheoretisch en conversatietheoretisch perspectief

De kloof tussen 'praten over doen' en 'doen' : verklaringen en handelingsmogelijkheden vanuit veranderkundig, systeemtheoretisch en conversatietheoretisch perspectief

De vraag hoe verandering in organisaties te realiseren, blijft een lastige opgave. Goede plannen laten zich kennelijk moeilijk omzetten naar praktijk. In dit artikel kijkt de auteur vanuit drie theoretische brillen - het veranderkundige, systeemthe… lees meer »
Sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief

Sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief

Sinds 1 januari 2015 zijn de taken op het gebied van zorg, jeugd en werk en voor de ondersteuning en verzorging bij deze taken overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Integrale sociale wijkteams zijn het paradepaardje van het nieuwe stelsel. Maar … lees meer »
De dans: terug naar de essentie van conflict

De dans: terug naar de essentie van conflict

Dit artikel maakt onderdeel uit van de special issue 'Conflicthantering in organisatieverandering' van het Tijdschrift voor Conflicthantering. In het artikel probeert Renate Werkman de focus terug te leiden van de typologieen en modellen van conflic… lees meer »
Ontwerpplan Nationale politie: de kloof tussen praat en daad

Ontwerpplan Nationale politie: de kloof tussen praat en daad

De plannen van Minister Opstelten voor de Nationale Politie bevatten zinvolle doelen en intenties. Maar discrepanties tussen de doelen en de uitvoeringsplannen frustreren een werkelijk effectieve Nationale Politie die de grote problemen waar de maat… lees meer »
« vorige 1   2    3    volgende »