Banner

Strategieën voor verandering

veranderstrategieenOp basis van praktijkonderzoek en de veranderkundige literatuur kunnen vijf strategieën voor verandering worden onderscheiden. Deze vijf veranderstrategieën worden in de onderstaande tabel samengevat. Vaak toegeschreven aan Jaap Boonstra door zijn artikel 'weloverwogen kiezen van veranderstrategieën', maar in werkelijkheid komen ze uit dit proefschrift.

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de beschrijving van de veranderstrategieën toont sterke verschillen in effectiviteit bij het realiseren van verandering tussen de strategieën. Hoe meer verandering een proces van in interactie met organisatieleden sturen en vormgeven van verandering is, hoe hoger het verandervermogen van de organisatie en de succeskans van veranderingen. De doelen van de veranderingen spelen daarbij maar een kleine rol (bronnen: Werkman 2006; Werkman, Boonstra en Elving, 2005). 

Vijf strategieën voor verandering

Strategieën voor verandering

Tabel ©proefschrift werelden van verschil R.A. Werkman 2006.

Effectiviteit van veranderstrategieën

Ons onderzoek naar de effectiviteit van veranderstrategieën toonde bovendien aan dat het reguliere reilen en zeilen in de organisatie voor een groot deel indicatief is voor het succes bij verandering. Ofwel de manier waarop veranderingen worden aangevlogen in organisaties is een verlengstuk van de gebruikelijke manieren van organiseren en omgaan met elkaar. De onderstaande tabel die is gebaseerd op de resultaten van het proefschrift van Renate Werkman toont welke typen organisaties al dan niet succesvol zijn in veranderen (zie ook dit engelstalige artikel over verandervermogen).   

Effectiviteit veranderstrategieën