Banner

Dr. Renate Werkman

renate werkman

Renate (1975) is organisatiepsycholoog, veranderkundige, onderzoeker en procesbegeleider, en initiatiefnemer van Kantelwerkers. Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam op actieonderzoek naar slagen en falen van veranderings- en vernieuwingsprocessen en de rol van interactiepatronen daarin (Promotor: prof. dr. Jaap Boonstra). Renate werkte jarenlang als docent en actieonderzoeker aan universiteiten en hogescholen en doceert nu nog steeds regelmatig aan professionals. Momenteel ondersteunt ze als zelfstandig onderzoeker, adviseur en facilitator vanuit het Kantelwerkers-netwerk leer-, veranderings- en vernieuwingsprocessen in en tussen organisaties en teams en in wijken en gebieden. Dialoog en co-creatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Ik help mensen die in het werk van elkaar afhankelijk zijn maar niet altijd dezelfde taal spreken, in het verbeteren van de communicatie en samenwerking met als einddoel een gedragen oplossing, een tevreden klant en een goede sfeer. Kernwoorden daarbij zijn interactiepatronen of spelpatronen samen in kaart krijgen en doorbreken. Ik begeleid veranderprocessen, help dialoogprocessen naar gedragen oplossingen en ondersteun bij het herkennen en veranderen van interactiepatronen in de onderlinge samenwerking, werkwijze en aansturing. Verder onderzoek ik gedragspatronen en help communities en vernieuwing of verandering te creëren.

Samen met collega's ondersteun ik opdrachtgevers bij het ontwikkelen van slimme oplossingen voor complexe vraagstukken. We helpen om belemmeringen voor verandering of vernieuwing in organisaties, teams, wijken of gebieden in kaart te brengen, brengen in kaart welke rol bovenstroom en onderstroomaspecten daarin spelen en wat er nodig is om een kanteling te realiseren. Dat doen we met onderzoek en adviestrajecten, projecten en procesbegeleiding en het organiseren van workshops en masterclasses. Ook brengen we met onderzoek de effecten van innovatieve oplossingen in beeld.

Belangrijk in mijn werk zijn out-of-the-box denken, meervoudige perspectieven en discipline-overstijgende samenwerking. Ik geloof dat juist daarin de kracht voor vernieuwing schuilt. Verder houd ik me veel bezig met de kracht van dialoog en co-creatie voor het realiseren van gedragen verandering en met de vraag hoe dialoog en co-creatie ook echt effectief te maken.

Contactgegevens Renate Werkman

e-mail

 
   Renate.werkman@kantelwerkers.nl

telefoon icon

  
   0655374947