Banner

Visie

visie

Onze wereld verandert razendsnel. Vergrijzing is een feit. Groei is niet meer vanzelfsprekend. Duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker. Stijgende kosten in de gezondheidszorg en door de vergrijzing noodzaken tot een herverdeling van publieke middelen. We moeten slimmer en effectiever met middelen omgaan. Duurzamere en slimmere oplossingen bedenken voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Effectiever en efficienter (samen)werken. Organisaties worden zich bovendien steeds meer bewust van het sector-overschrijdende karakter van maatschappelijke vraagstukken. Succesvol veranderen en innoveren en sectoroverschrijdend samenwerken is in onze veranderende maatschappij belangrijker dan ooit.

Ons doel is om organisaties te helpen om soepeler samen te werken, snellere besluitvorming te realiseren en gemakkelijker te veranderen. Bovendien faciliteren wij bij het realiseren van innovaties en  helpen we organisaties om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en verandering vorm te geven en toetsen we oplossingsrichtingen op hun effect. Dat doen wij met behulp van onderzoek, advies, procesbegeleiding en workshops of trainingen.

Randvoorwaarden voor vernieuwing


dialoog Kantelwerkers

Netwerkdenken, discipline-overstijgende aanpakken en co-creatie zijn cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, een nieuwe visie of richting.
Dat lukt alleen door effectief te communiceren en dialoog te stimuleren tussen mensen in organisaties en met de maatschappij. Wij ontwikkelden verschillende methodieken om uitdagingen in organisatie-interne communicatie en netwerkcommunicatie zichtbaar te maken en dialoogprocessen te ondersteunen. 

Smiley happy/sad Kantelwerkers

We zien mensen en organisaties regelmatig aanlopen tegen een gebrek aan energie en wendbaar vermogen. Dat hindert succesvolle ontwikkeling. We weten dat dat met de huidige kennis en inzichten anders kan. Daarom ontwikkelden wij methodieken om de uitdagingen in de ontwikkeling van organisaties in kaart te brengen en oplosbaar te maken. Zodat managers en medewerkers optimaal worden ondersteund.

 

gedragsverandering_button                  
            

Hoe effectief een organisatie is in het realiseren en borgen van innovaties gaat het succes van organisaties in de toekomst steeds meer bepalen. Tegelijkertijd zijn veranderen en innoveren in slechts een kleine 20 procent van de organisaties een proces dat energie geeft en probleemloos verloopt. Organisaties die dergelijke uitdagingen succesvol aanvliegen en waarin organisatieleden de uitdagingen met energie aanpakken, scoren hoog op een specifieke mix van kenmerken van de interne organisatie en van de veranderaanpak. Wij helpen organisaties om kansen en mogelijkheden voor vernieuwende oplossingen in kaart te brengen en belemmeringen voor het realiseren van verandering te overkomen.