Banner

Gebiedsontwikkeling in co-creatie

De grote uitdaging bij gebiedsontwikkeling is het balanceren van verschillende waarden tegelijkertijd. Regelmatig zitten deze waarden elkaar in de weg. De procesbegeleider moet heel wat creativiteit en vaardigheden in huis hebben om het gebiedsproces een constructief proces te helpen worden. Vaardigheden zoals interveniëren bij vastlopende gesprekken en zelfs conflicthantering worden dan belangrijk.

Co-creatie en de rol van taal bij gebiedsontwikkeling

Bij co-creatie in gebiedsontwikkeling wil je iets nieuws realiseren samen met groepen mensen die vaak allemaal een eigen mening hebben over wat er moet en hoe dat moet. Al die waarden en opvattingen zijn legitiem, maar het kan een hele uitdaging zijn om ze te verbinden. Hoe laat je gebiedsontwikkeling dan verlopen als een organisch proces?

De manier waarop mensen in gebiedsontwikkeling via co-creatie met elkaar praten en de taal die zij bezigen is cruciaal. Taal is emotie. Taal kan energie geven en mensen verbinden maar ook onmogelijkheden en patstellingen creëren. Daarom is het belangrijk voor het succes van gebiedsontwikkeling om het effect van taal aan te voelen en er mee te kunnen spelen.

Als je de dynamiek van het gebied, het proces en de spelers kent, kun je ook beter je mogelijkheden voor interventie overzien. Je gaat beter begrijpen welke dynamiek en patronen van actie-reactie bepaalde groepen met elkaar hebben en waar je handvatten liggen om het proces soepeler te doen verlopen.

Workshops over gebiedsprocessen

Wij organiseren op verzoek workshops en masterclasses over gebiedsprocessen. Afhankelijk van de behoefte komt onder andere aan de orde:

  • belanghebbenden in kaart brengen met actor network maps
  • netwerkmanagement
  • nieuwe invalshoeken en methoden voor gebiedsontwikkeling 3.0
  • verbinden van verschillende opvattingen en meningen
  • de rol van taal in gebiedsprocessen
  • signaleren van en interveniëren in vastlopende patronen in interacties

Wilt u graag meer informatie? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Ondersteunende lectuur