Banner

5 Stappen in de vitaliteitsscan

Stappen medewerkers tevredenheidsonderzoekEen (combinatie van) de onderstaande factoren speelt meestal een belangrijke rol in organisaties met vraagstukken rond motivatie en fysiek en mentaal verzuim:

  • Onduidelijkheid over of gebrek aan herkenning in waar de organisatie voor staat
  • Onduidelijkheid over of gebrek aan vertaling van de organisatievisie naar het werk
  • Vervreemding in het werk en het gevoel te weinig invloed te kunnen uitoefenen
  • Gebrek aan ervaren ruimte voor vernieuwing
  • Vraagstukken rondom de interne organisatie, de werkuitvoering en de aansturing
  • Vraagstukken rondom de samenwerking met collega's
  • Bepaalde fysieke, mentale en/of emotionele uitdagingen op het werk of juist een gebrek daaraan

De vitaliteitsscan gaat onder andere op deze factoren in. In grote lijnen volgen we daarbij vijf stappen:

Stap 1: keuze over doel en toepassing

Onderzoek is maatwerk. In onderling overleg bepalen we wat er precies bereikt moet worden met de scan. Eventueel voeren we nog vooronderzoek uit: enkele interviews of groepsgesprekken om de vragen voor het online onderzoek voor de organisatie op maat te kunnen maken. Het doel is om mensen te bevragen op datgene dat ook echt aan de orde is en verbetermogelijkheden biedt. We bepalen samen welke afdelingen of teams aan het onderzoek deelnemen, welke resultaten u terug ontvangt en hoe de scan het beste geïntroduceerd kan worden. Eventuele aanpassingen aan de scan worden doorgevoerd en de aandachtspunten en mogelijkheden voor terugkoppeling worden besproken.

Stap 2: uitvoering van het onderzoek

Er wordt een online versie van de vragenlijst ontwikkeld. Medewerkers, leidinggevenden en managers van de afdelingen die mee doen aan het onderzoek, krijgen een link toegestuurd en vullen de lijst in. We doen een reminder uit naar de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. 

Stap 3: verwerken resultaten

De resultaten worden geanalyseerd en de aandachtsgebieden breed in kaart gebracht. We inventariseren de belangrijkste conclusies voor bespreking met de opdrachtgever(s).

Stap 4: bespreken uitkomsten

We gaan met u als opdrachtgever in gesprek over de resultaten van de scan. Doel is de aandachtspunten die uit de scan naar voren komen, oplossingsrichtingen en mogelijkheden voor terugkoppeling te bespeken. 

Stap 5: terugkoppeling en verbeteracties

Terugkoppeling en bespreking van de resultaten met organisatieleden is cruciaal voor een goed begrip van de uitkomsten. De bespreking helpt om aandachtspunten expliciet en oplosbaar te maken. Bij voorkeur wordt de bespreking ook meteen benut voor het in gang zetten van verbeteracties en het maken van concrete afspraken. De terugkoppeling kunt u zelf vormgeven, maar wij kunnen u hierbij ook ondersteunen.

Het is ook mogelijk om de scan te combineren met een zoekconferentie of designthink sessie.

Vragen over het onderzoek

Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt ons rechtstreeks benaderen op de volgende nummers:

  • Dr. Renate Werkman: tel. 0655374947.
  • Drs. Roeland Vonk: tel 0651798033.

Maar u kunt ons ook een bericht sturen via ons contactformulier.