Banner

Wijkteam Ontwikkelversneller

Sociale wijkteamsOp 24 april 2015 kwam het artikel "Sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief" uit. In dit artikel in de special issue Gemeenten van het Tijdschrift Conflicthantering beschrijf ik hoe sociale wijkteams stevig onder druk komen te staan wanneer bepaalde essentiële veranderopgaven worden gemist. De teams lopen daardoor het risico om onder de druk te bezwijken en juist ongunstiger effecten te bereiken in de wijk. Het helpt niet om teamleden dan nog meer en harder te trainen op vaardigheden om de beoogde effecten te bereiken, want daar zit de kern van het probleem niet.

Wat helpt dan wel?

Wat wijkteams wel helpt, is hulp bij het omgaan met netelige vraagstukken en verkapte morele dilemma's. En hulp bij het duiden van de veranderopgaven waarvoor de teams staan en de strategieën die helpen bij het omgaan daarmee zodat stagnaties in het werkproces en in de onderlinge samenwerking kunnen worden voorkomen.

Werkgevers van de wijkteamleden op hun beurt lopen risico op uitval en verzuim als er niks gebeurt. Hun managers zijn gebaat bij handvatten om knelpunten snel in kaart te brengen, om op basis daarvan het gesprek te voeren en hun werknemers te faciliteren in het oplossen van problemen.

Gemeenten op hun beurt zijn wellicht ook op zoek naar mogelijkheden om de essentiële veranderopgaven voor de wijkteams aan te pakken. Daarvoor kan het nodig zijn om in eigen organisatie de aandacht te verleggen van de bovenstroom en blauw en planmatig veranderen naar de onderstroom en de taaie dilemma's die daar spelen en die realisatie van een nieuwe werkwijze hinderen.

Wijkteam Ontwikkelversneller

De Wijkteam Ontwikkelversneller:

  • Brengt de de grootste risico's en dilemma's voor wijkteams snel in kaart
  • Ondersteunt meervoudig kijken naar en omgaan met de veranderopgaven waarvoor wijkteams staan
  • Geeft handvatten om verschillende perspectieven in het team op het werk in de wijk constructief om te buigen naar een gedeeld perspectief
  • Ondersteunt bij het verbeteren van de samenwerking binnen het team en van het team met haar omgeving
  • Geeft mogelijkheden om "on the job" te leren met snel en zichtbaar effect, terwijl het werkproces gewoon doorgaat

Omdat teams, wijken, vraagstukken en situaties verschillen, maken wij de Wijkteam Ontwikkelversneller op maat afhankelijk van de specifieke lokale situatie en vraagstukken.

Vrijblijvende oriëntatie

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek om te onderzoeken of De Wijkteam Ontwikkelversneller past bij de problematiek waartegen u aanloopt? Neem dan gerust contact met ons op via het mailadres renate.werkman@kantelwerkers.nl of telefonisch: 06-55374947. Een verkennend vooronderzoek of korte workshop behoort in overleg tot de mogelijkheden.