Banner

Expertise

Wat wij doen

Wij helpen mensen die in het werk van elkaar afhankelijk zijn maar niet altijd dezelfde taal spreken, in het verbeteren van de communicatie en samenwerking met als einddoel een gedragen oplossing, een tevreden klant en een goede sfeer. Kernwoorden daarbij zijn interactiepatronen of spelpatronen samen in kaart krijgen en doorbreken.

Bovendien begeleiden wij veranderprocessen, helpen dialoogprocessen naar gedragen oplossingen en ondersteunen bij het herkennen en veranderen van interactiepatronen in de onderlinge samenwerking, werkwijze en aansturing.

We doen onderzoek naar gedragspatronen en faciliteren bij de realisatie van innovatie of verandering.

Trefwoorden in ons werk zijn: interactiepatronen, leren en co-creatie, organisatieverandering, systeemdenken, integrale werkwijzen, gedragsvraagstukken, dialoog, waarderende benadering, communities, onderstroomprocessen, multi-actor processen en discipline-overstijgende samenwerking.