Banner

Participatiesamenleving

participatiesamenlevingOnze samenleving verandert ingrijpend en kantelt steeds meer naar een netwerksamenleving en een participatiesamenleving. De oorzaken:

  • Groeiend bewustzijn van het sector overschrijdende karakter van maatschappelijke vraagstukken
  • Toenemende afhankelijkheden tussen (publieke of private) organisaties in ketens
  • Kolomsgewijs en hiërarchisch organiseren passen steeds minder goed bij de complexe vraagstukken en de variëteit in belanghebbenden. Discipline-overstijgende en horizontale samenwerking zijn nodig
  • Een toenemend besef dat de overheid niet alles kan overzien en sturen
  • Met het huidige systeem zijn de kosten op den duur niet meer hanteerbaar

De politiek heeft het begrip participatiesamenleving geintroduceerd om deze problemen op te vangen. Helaas lijkt het kabinet de participatiesamenleving vooral aan te vliegen als een bezuinigingsopgave en zitten regels tegelijkertijd een participatiesamenleving nog regelmatig in de weg. Maar als we er anders naar kijken, dan kunnen we ook kansen zien om burgers een stem en meer ruimte te geven in de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Zo'n kanteling naar meer maatschappelijke participatie en samenwerking tussen verschillende instellingen en burgers roept allerlei nieuwe vragen op. Want hoe organiseer je dan de samenwerking tussen al die verschillende organisaties of belanghebbenden? Hoe breng je al die verschillende belangen constructief bijeen? Hoe ga je om met belangentegenstellingen en verschillen van mening? Hoe zorg je dat de dialoog constructief verloopt en tot mooie uitkomsten leidt? En hoe verweef je nieuwe ideeën uit de samenwerking met bestaand beleid?

Uitdagingen van de participatiesamenleving

Enkele voorbeelden van uitdagingen in de participatiesamenleving:

Als het gaat om het samen (her)inrichten van buurt, wijk of gebied is co-creatie natuurlijk een prachtig middel. Maar in de praktijk levert het regelmatig spanningen op. Hoe verenig je verschillende belangen?

Sommige mensen vallen nu onbedoeld buiten de boot qua werk. De participatiewet wil dit proberen te ondervangen. Maar het risico is dat daarmee bestaande banen in gevaar komen. Waar zit de rek of hoe creëer je die samen? En hoe zorg je dat iedereen meedoet, zónder te sturen?

Van zorgen voor naar zorgen dat betekent dat zorgverleners in toenemende mate cliënten de regie moeten gaan geven. Maar wat betekent dat in de praktijk, welke rol(len) neem je daarin als zorgverlener en kan elke cliënt dat wel?

Co-creëren van verantwoordelijkheden en rollenDilemma's zoals deze vragen om het samen met doelgroepen of cliënten her'uitvinden' van verantwoordelijkheden en rollen in dialoog. Lees meer over dialoog.