Banner

Onderwijs innovatie: bouwblokken voor realisatie

Op veel scholen hebben docenten en schoolbestuurders mooie en vernieuwende ideeën. Ze streven naar meer motiverend onderwijs, zouden innovatieve onderwijsconcepten tot de nieuwe standaard willen maken, beogen zelfstandigheid en kritisch denkvermogen in leerlingen te stimuleren en zoeken naar aansluiting van het onderwijs bij de individuele leerling en diens leerstijl. Maar regelmatig lukt het maar moeilijk om innovatieve ideeën en plannen te realiseren.

Vaak is een succesvolle implementatie van onderwijsvernieuwing gewoon een kwestie van de juiste handvatten in handen hebben. Weten hoe je in je school een situatie kunt creëren waarin vernieuwing ondersteund wordt. Wij bieden wij een aantal bouwblokken aan voor scholen die wensen te innoveren maar op zoek zijn naar handvatten.

Positieve psychologie en onderwijsvernieuwing

Positieve psychologie en onderwijsvernieuwing

De positieve psychologie biedt een wereld aan waardevolle kennis, inzichten, inspiratie en handvatten voor onderwijsvernieuwing. Met overzicht over ontwikkelingen en mogelijkheden van de positieve psychologie en concrete handvatten voor toepassing kun je in jouw school een positieve verandering teweeg brengen. In dit bouwblok gaan we aan de slag met de toepassing van positieve psychologie op jouw school. In een interactief proces en met behulp van methodieken zoals appreciative inquiry onderzoeken we de principes en mogelijkheden van positieve psychologie, verkennen we mooie voorbeelden en brainstormen over toepassingsmogelijkheden in het eigen onderwijs en op de school. Meer informatie? Bel 0655374947

Veranderkundige workshops voor onderwijsinstellingen

Veranderkundige workshops

Vaak is een succesvolle implementatie van onderwijsvernieuwing gewoon een kwestie van de juiste handvatten in handen hebben. Weten hoe je in je school een situatie kunt creëren waarin vernieuwing ondersteund wordt. In onze serie Veranderkundige Workshops leer je dat en werk je aan jouw eigen veranderopgave. We willen je niet alleen inhoudelijk verrijken, maar ook procesmatig inspireren met innovatieve werkvormen en leermethoden. We combineren inzichten uit de gamingwereld en de positieve psychologie met experimenten, learning by doing en interessante 'kijkjes in de keuken'. Vooraf verkennen we samen eerst jouw persoonlijke leer- en verandervragen, zodat we in de workshop zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij jouw situatie en wensen. Meer informatie? Bel 0655374947

On the job observatie en taal

On the job observatie en taal

Wij helpen docenten en scholen om herhalende patronen in de onderlinge communicatie en in het gebruik van taal te ontdekken en de onderlinge interactie, de interactie met leerlingen en met ouders te verbeteren. Door 'on the job' interacties bij te wonen, krijgen we zicht op het taalgebruik en de actie-reactiepatronen in de school. We geven handvatten voor het doorbreken van patronen en voor het vergroten van hun effectiviteit door docenten en scholen te leren hoe ze in hun aanpak en taalgebruik kunnen variëren. Afhankelijk van de vraag van de direct betrokkenen helpen we hen vervolgens aan concrete handvatten om de situatie te beinvloeden. Meer informatie? Bel 0655374947