Banner

Samenwerking, duurzame inzetbaarheid en vitale organisaties

Duurzame inzetbaarheid en vitale organisatiesWe worden met zijn allen ouder en moeten langer doorwerken. Tegelijkertijd vinden we het belangrijker dan ooit om effectief en efficiënt samen te werken om de concurrentie voor te blijven.  Daarom krijgen onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en effectief en prettig (samen)werken steeds meer aandacht.


Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is niet (alleen) de verantwoordelijkheid van medewerkers

We merken dat de verantwoordelijkheid voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid nog altijd grotendeels bij de medewerkers wordt neergelegd. Vitaliteit wordt vaak vooral gezien als een gezondheidsissue, en gezondheid, dat is de eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Organisaties zien tegelijkertijd wel dat zij erbij gebaat zijn om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Immers, vitale medewerkers verzuimen minder, zijn productiever en hebben een hogere arbeidstevredenheid.

Vervolgens worden er in organisaties vaak allerlei activiteiten ondernomen om gedragsverandering in medewerkers te stimuleren. Er worden allerlei programma's opgestart, workshops georganiseerd, er is de mogelijkheid van coaching …
Maar dergelijke initiatieven leiden tot een enorme 'push' die vooral passiviteit en een afwachtende houding onder medewerkers oproept. Bovendien zijn de initiatieven regelmatig vrij eenzijdig gericht op gezondheid en leefstijl. Maar vitaliteit hangt juist erg sterk samen met de gang van zaken in de organisatie zelf. Een paar van de belangrijkste voorspellers van vitaliteit zijn bijvoorbeeld werkrelaties en steun op het werk, autonomie en zelfsturing, en meesterschap en het gevoel een waardevolle maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit bereiken via de werkcontext

Dit betekent dat als organisaties duurzame inzetbaarheid willen realiseren en een goede samenwerking en vitale en energieke medewerkers wensen, het nodig is om te kijken naar de vitaliteit-beinvloedende factoren in de werkcontext en de onderlinge interacties.

Wij ontwikkelden een checklist waarmee u uw organisatie en het werk kunt monitoren op factoren die de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers positief of negatief beinvloeden. Onze checklist kunt u stand-alone inzetten voor een snelle quickscan, maar ook gekoppeld aan workshops waarin we werken aan het bevorderen van een werkcontext die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit faciliteert. Meer informatie? Bel 0655374947 of mail naar renate.werkman@kantelwerkers.nl.

Zie ook de organisatievitaliteitsscan.