Banner

Zelfredzaamheid in de wijk vergroten via netwerkontwikkeling

netwerkcreator

De druk voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen vanuit de overheid neemt toe en de overheid spreekt mensen meer aan op zelfredzaamheid. Veel ouderen willen ook liever thuis blijven wonen. De zorg vindt in toenemende mate bij hen thuis plaats. Maar de afstand en fractionering die daarmee gepaard gaat, maakt het niet altijd even makkelijk om problemen te signaleren en de zorg efficiënt en effectief te organiseren en sturen. Bovendien blijkt bijna 60 procent van de ouderen eenzaam te zijn. Lang niet alle ouderen beschikken over een afdoend netwerk om zelfredzaam te blijven of te worden.

Dit vormt voor gemeenten en zorgverleners een urgente en groeiende uitdaging die vanwege de gevolgen voor sociale, gezondheids- en welzijnsfactoren om een oplossing vraagt. Tegelijkertijd staan de zorgbudgetten door de stijgende kosten onder druk. Hoe kunnen gemeenten gezien deze ontwikkelingen de steeds groter wordende groep ouderen een plezierige oude dag bieden op een organisatorisch efficiënte en betaalbare manier?

Integrale oplossing

Er is een oplossing nodig die plezierig en verantwoord zelfstandig wonen mogelijk maakt zonder dat ouderen zich eenzaam hoeven te voelen en die tegelijkertijd de kosten van de WMO beheersbaar houdt. Een slimme integrale oplossing die ouderen laagdrempelig faciliteert in community vorming en netwerkontwikkeling zónder hen te stigmatiseren of problematiseren en die de zorgverlening aan ouderen kan vergemakkelijken. Wij denken zo'n oplossingsrichting te hebben gevonden door het vraagstuk vanuit een interdisciplinair en integraal perspectief te benaderen. Op dit moment zijn we met een gemeente in gesprek met als doel een lokale pilot op te zetten om onze oplossing te implementeren en op effect te onderzoeken. De beoogde effecten waarop we onze oplossing toetsen zijn de mate waarin de oplossing:
a)    netwerkontwikkeling ondersteunt
b)    eenzaamheid helpt tegengaan
c)    zorgvraag en -aanbod matcht en structureert en zorgverleners faciliteert in hun werk
d)    zorgvragen van ouderen helpt oplossen
e)    bijdraagt aan kostenbesparing

Contact

Bent u ook in uw gemeente met deze vraagstukken bezig en wilt u graag meer weten: wij onderzoeken graag vrijblijvend met u of onze oplossing aansluit bij uw vragen en situatie. U kunt ons bereiken via het mailadres mail@f-lab.nl of door te bellen naar Renate Werkman: 0655374947.

Lees hier meer over de veranderkundige vraagstukken waar sociale wijkteams mee worden geconfronteerd en download het artikel 'sociale wijkteams onder druk: een veranderkundig perspectief'.