Banner

Organisatie Vitaliteitsscan


Onderzoek vitale organisatieReguliere medewerkerstevredenheidsonderzoeken brengen in kaart hoe tevreden medewerkers zijn met direct werkgerelateerde aspecten zoals werkinhoud, werkrelaties en werkhoeveelheid. Maar regulier medewerkers tevredenheidsonderzoek zegt weinig over motivatie en prestatie in een organisatie, aldus prof. dr. Schaufeli van de Universiteit Utrecht.


Onderzoek naar organisatievitaliteit

Bevlogenheid daarentegen blijkt een veel belangrijkere voorspeller van prestatie (Schaufeli, 2011). Ook onderlinge relaties op het werk zijn een belangrijke voorspellers van prestaties en succes, laat grootschalig onderzoek bij zorginstellingen zien (Tallia et al, 2006). Organisaties zouden moeten streven naar het verbeteren van de werkrelaties en het creëren van een context waarin bevlogenheid mogelijk wordt.

Door medewerkers te bevragen op motivatie beïnvloedende factoren, wordt duidelijk waar in de organisatie eventuele bottlenecks voor werkplezier en presteren liggen. Dat is belangrijke informatie om te bepalen wat er gedaan moet worden om het gewenste resultaat te behalen. Als er actie op die informatie wordt genomen komt dat bovendien de betrokkenheid en energie van medewerkers ten goede. Ons onderzoeksbureau ontwikkelde mede op basis van de uitkomsten van promotieonderzoek en een meta-analyse een methodiek om belemmeringen voor motivatie en prestatie in professionele organisaties in kaart te brengen. 

De vitaliteitsscan

Onze methodiek, de vitaliteitsscan, is een overzichtelijk instrument dat snel inzicht biedt in de handvatten voor verbetering in uw organisatie. Het onderzoek wordt online uitgevoerd en is altijd anoniem om de betrouwbaarheid te waarborgen en een veilig klimaat te bieden. Voorafgaand aan de online-aanpak doen wij bij voorkeur een vooronderzoek. In dit kwalitatief onderzoek brengen we de kern van de vraagstukken middels interviews of groepsgesprekken in kaart en maken we de vragen voor het online onderzoek op maat. We geven organisaties niet alleen inzicht in hun functioneren, maar ondersteunen ook bij de feedback van de resultaten en bij het maken van de vertaalslag naar concrete en praktische handvatten. Daarmee dragen we bij aan betere prestaties en energieke en betrokken medewerkers: vitale organisaties en wendbare organisaties.

8 kenmerken van vitale en wendbare organisaties

Aan de basis ligt het Acleion-model dat bestaat uit 8 kenmerken van vitale organisaties:

Model Acleion vitale organisaties

  1. mate waarin er sprake is van een duidelijke en richtinggevende visie en doelen
  2. mate waarin medewerkers het gevoel geven dat hun werk er werkelijk toe doet. Zij krijgen energie van de doelen en visie en er is commitment aan de doelen onder medewerkers als gevolg van een vertaling van de doelen naar het eigen werk in open dialoog
  3. mate van externe gerichtheid en samenwerking met eventuele partners
  4. mate waarin er onder organisatieleden overzicht is over de omgeving waarin zij opereren. Als gevolg daarvan kunnen zij effectief omgaan met concurrenten en ontwikkelingen in die omgeving en wordt organisatieontwikkeling als cocreatie tussen medewerkers en management mogelijk
  5. De plannen, diensten en producten sluiten goed aan bij vragen of problemen van klanten
  6. De werkprocessen en -systemen ondersteunen medewerkers bij het halen van doelen
  7. De wijze van leidinggeven stimuleert en steunt organisatieleden waar nodig. HR-instrumentarium voor beoordeling is congruent met een open en waarderende managementstijl en werkt stimulerend voor medewerkers.
  8. De organisatie waardeert organisatieleden, investeert in medewerker vitaliteit, team- en talentontwikkeling en wil een aantrekkelijke werkgever zijn.


Organisatie vitaliteitsscan

De scan bestaat uit aparte onderdelen voor medewerkers en managers. U ontvangt de resultaten gespecificeerd naar afdelingen en/of functietype. Wilt u meer weten over de stappen in het proces, ga dan naar de pagina stappen bij de vitaliteitsscan op maat.

Wij helpen u graag bij het vormgeven van een op maat proces. Een definitieve aanpak wordt in samenwerking met u uitgewerkt, al naar gelang uw specifieke wensen en eisen. Wilt u graag meer informatie over de vitaliteitsscan of over andere mogelijkheden die wij u kunnen bieden bij het oplossen van vitaliteitsvraagstukken? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Voorbeeldvragen organisatie vitaliteitsscan

Voorbeeldvragen vitale organisaties