Banner

Trainingen en workshops

Cursussen en workshops Kantelwerkers

Wij organiseren op verzoek in-company trainingen en workshops over de volgende thema's:

  • Herkennen en doorbreken van interactiepatronen
  • Co-creatie en dialoog organiseren in gebieden en organisaties
  • Leidinggevendendilemma's
  • Omgaan met taaie dilemma's en mechanismen bij verandertrajecten


Herkennen en doorbreken van interactiepatronen

Ingesleten patronen zijn vastgeroeste manieren van omgaan met elkaar en met het werk. Ze kenmerken vaak de cultuur van een organisatie. Ingesleten patronen komen voort uit ervaringen in het verleden: mensen hebben geleerd om op een bepaalde manier met situaties en met anderen op het werk om te gaan ('zo doen we dat hier nu eenmaal'). In deze workshop leer je interactiepatronen herkennen en doorbreken.

Co-creatie en dialoog organiseren en inrichten

Er ontstaat steeds meer interesse in co-creatie van organisaties, beleid en gebieden, in aansluiting op de veranderende waarden in de (netwerk)maatschappij, ofwel organiseren 3.0. Co-creatie en dialoog klinkt heel mooi, maar de werkelijkheid kan weerbarstiger zijn. Bij co-creatie wil je iets nieuws realiseren samen met groepen mensen die vaak allemaal eigen belangen, een eigen perspectief en een eigen mening hebben over wat er moet en hoe dat moet. Al die waarden en opvattingen zijn legitiem, maar het kan een hele uitdaging zijn om ze te verbinden. In deze workshop verkennen we hoe je co-creatie en dialoog kunt laten verlopen als een organisch proces. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van taal in co-creatie. Taal kan energie geven en mensen verbinden maar ook onmogelijkheden en patstellingen creëren. Daarom is het belangrijk voor het succes van een dialoogproces om het effect van taal aan te voelen en er mee te kunnen spelen.

Leidinggevendendilemma's

Als leidinggevende loop je doorgaand tegen allerlei dilemma's aan. Hoe motiveer je mensen en wat moet je vooral niet doen? Grijp je in als het werkproces vastloopt op spanningen tussen afdelingen en zo ja, hoe dan? In deze workshop verkennen we veelvoorkomende interactiepatronen tussen leidinggevende en medewerkers en tussen medewerkers onderling en verkennen we de handvatten om ze te voorkomen of doorbreken. De workshop geeft beginnende en gevorderde leidinggevenden de handvatten om een serie veel voorkomende uitdagingen en frustraties effectief op te lossen. Er komen bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie en de organisatiekunde voorbij en de nadruk ligt op concrete ervaringen en casussen van deelnemers. 

Omgaan met dilemma's bij organisatieverandering

Organisaties van nu hebben doorgaand te maken met complexe veranderingen. Dat vraagt om wendbaar vermogen en veranderingsgezindheid. Maar veranderingen roepen meestal 'gedoe' op. Hoe richt je veranderingen dan succesvol in? Verschillende vraagstukken en verschillende situaties vragen om verschillende veranderaanpakken. Welke aanpak past wanneer? Wat doe je als de veranderopgave ingewikkeld is, en belanghebbenden verschillende opvattingen hebben over wat er nodig is? In deze workshop geven we je handvatten om een bewuste keuze te maken voor een aanpak. Bovendien helpen we je om verschillende aanpakken handen en voeten te geven en om dilemma's constructief aan te pakken.

Contact

De workshops organiseren wij op aanvraag. Neem voor meer informatie contact op: renate.werkman@kantelwerkers.nl of 0655374947.