Banner

Onderzoek en advies rond organiseren, veranderen en gedrag

Wij doen zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Al ons onderzoek is erop gericht om onze opdrachtgevers duidelijke handvatten te bieden voor interventie of verbetering. Heeft u een specifieke vraag over uw eigen organisatie of traject of wilt u gewoon meer weten over ons onderzoek en advies, dan benader ons gerust.

De speerpunten in ons onderzoek:

Duurzame inzetbaarheid, motivatie en productiviteit

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Veel organisaties worden geconfronteerd met een matige productiviteit en een hoog verzuim en verloop. Door medewerkers te bevragen op hun ervaringen en observaties wordt duidelijk waar in uw organisatie eventuele bottlenecks voor werkplezier en goed presteren liggen. 

Lees meer over ons onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en organisatie vitaliteit

Onderzoek bij organisatieverandering

 Organisatieverandering

Een stroef verloop van organisatieverandering heeft vaak te maken met de onzichtbare onderstroom van meningen en gevoelens van mensen over veranderingen en de aanpak. Dan is het nodig om overzicht te creeren en te kiezen voor een passende en hanteerbare aanpak van veranderingen. Lees meer

 

Gedragsonderzoek

 

Gedragsonderzoek
Het uiteindelijke doel van gedragsonderzoek is bijvoorbeeld om bij te dragen aan veiliger gedrag of betere of snellere dienstverlening. Met gedragsonderzoek bedoelen we onderzoek naar het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van (groepen) mensen. Het onderzoek is erop gericht gedrag te beschrijven, begrijpen en (soms) te voorspellen en uit de onderzoeksresultaten aangrijpingspunten te halen voor verander- of verbetermaatregelen. Lees meer

Onderzoek naar ketens en netwerken

ketens en netwerken

Onze samenleving kantelt steeds meer naar een netwerksamenleving en participatiesamenleving. Netwerken worden steeds belangrijker, bijvoorbeeld om meer zelfredzaamheid te kunnen realiseren. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn slimme interventies nodig. Wij doen onder andere onderzoek naar de effectiviteit van een interventie om netwerkvorming in de wijk te ondersteunen.

 

Meer informatie over ons onderzoek

Kijk hier voor informatie over onze opdrachtgevers en voorbeelden van opdrachten. Heeft u vragen over ons onderzoek en wilt u graag persoonlijk contact? Dan nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.