Banner

Procesbegeleiding bij verandering en dialoog

Een nieuwe invulling of richting zoeken voor je organisatie, team of gebied of werken aan een betere samenwerking kan een inspirerend proces zijn. Maar een veelheid aan ideeën, belangen en opvattingen kan ook verlammend werken, bijvoorbeeld als er geen structuur in wordt aangebracht of als conflicterende belangen het moeilijk maken om tot overeenstemming te komen. Een externe procesbegeleider kan groepen helpen om effectiever te zijn in het proces. Het grote voordeel van een externe begeleider is dat deze geen partij is, dus bij uitstek in staat is om vertrouwen te wekken onder deelnemers. Bovendien werkt een externe blik vaak verfrissend en ziet een externe procesbegeleider dingen die de deelnemers zelf niet meer opvallen.

Thema's voor procesbegeleiding

Dialoog en co-creatie

Dialoog en co-creatie

 

Dialoog is een vorm van genereren van ideeën waarbij alle groepsleden hun mening naar voren kunnen brengen. De essentie is om op een open wijze alle meningen en ideeën aan bod te laten komen. Het doel is om tot inzichten te komen die individueel onbereikbaar zouden zijn en waaraan elk van de deelnemers commitment heeft. Lees meer

Organisatie- en teamontwikkeling

Organisatie- en teamontwikkeling

 

 

Uitdagingen bij organisatieontwikkeling zijn tot overeenstemming of in beweging  komen, vastlopende discussies ontwarren en energie genereren. De interesse in meer participatief ingerichte veranderprocessen en in een transitie naar een lerende organisatie neemt toe. Hoe geef je zo'n proces van organisatieontwikkeling dan vorm? Lees meer

Co-creatieve gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

 


Er zijn veel verschillende inspirerende methodieken die ondersteunen bij het oplossen van een gebiedsvraagstuk op een creatieve en innovatieve manier in dialoog of co-creatie. Een goede aanpak draagt bij aan het hele proces: het scherp krijgen van problemen, het bedenken van een variëteit aan innovatieve oplossingsrichtingen, het maken van gedragen keuzes en komen tot implementatie. Lees meer.


Doelen van de procesbegeleiding

Een goede procesbegeleiding neemt u de volgende zorgen uit handen:

  • het inrichten van een leuk en spannend programma en proces
  • het begeleiden van de reis of zoektocht
  • het structureren van het proces en de inhoud
  • het bijeenbrengen en hanteerbaar maken van de verschillende werkelijkheden van de deelnemers
  • deelnemers verbinden
  • mensen uit denkpatronen helpen en in beweging krijgen
  • wanneer nodig interveniëren bij belangentegenstellingen of in patronen van actie-reactie


Modellen en inzichten bij procesbegeleiding

Als verandering vanuit mensen zelf komt, is er geen weerstand tegen verandering. Co-creatie van je eigen en de gezamenlijke toekomst geeft energie. Wij laten ons inspireren door verschillende methodieken en inzichten bij procesbegeleiding:

  • design thinking voor creatieve processen
  • systeemdenken
  • interventieniveaus

Weten wat onze procesbegeleiding voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.